Croeso i'r Catalog Gwasanaeth Archifau Conwy / Welcome to the Conwy Archive Service Catalogue

Croeso i Gatalog Gwasanaeth Archifau Conwy.

Cliciwch ar "Ynglŷn â’r Catalog” ar y fwydlen ar yr ochr chwith i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cynnwys, neu un o’r dewisiadau chwilio ar ben y dudalen i bori drwy’r catalog. I gael help ynglŷn â sut i chwilio cliciwch ar “Help”. Os oes gennych unrhyw gwestiynau edrychwch ar y “Cwestiynau a Ofynnir yn Aml” neu cliciwch ar “Anfonwch atborth atom” i gysylltu â ni.

NODWCH: Dim ond rhai o’n casgliadau allwch chi chwilio drwyddynt ar hyn o bryd. Byddwn yn ychwanegu’n rheolaidd at y rhain ac yn y pen draw bydd pob un o’n catalogau ar gael i chwilio drwyddynt.

Welcome to the Conwy Archive Service Catalogue.

Please click on “About the Catalogue” in the left hand menu for more information on content, or one of the Search options at the top of the page to enter the catalogue. For help on how to search please select “Help”. If you have any questions please look at our “FAQs” or select “Send us Feedback” to contact us.

PLEASE NOTE: Currently only a selection of our collections are searchable. These will be regularly added to and eventually all our catalogues will be available to search.

Beth sy'n Newydd / What's New

Taith Grŵp Ysgol / School Group Outing

Taith Grŵp Ysgol / School Group Outing

Pont Maes Du yn cael ei hadeiladu yn Llandudno / Maes Du Bridge under Construction in Llandudno

Pont Maes Du yn cael ei hadeiladu yn Llandudno / Maes Du Bridge under Construction in Llandudno

Marine Drive, Great Orme

Marine Drive, Great Orme

Powered by CalmView© 2008-2024