Ynglyn â’r Catalog Archifau

Mae ein catalog ar-lein yn eich caniatáu chi i chwilio drwy ein harchifau. Mae’r gwaith hwn yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd, ond y nod yn y pen draw yw bod yr adnodd hwn yn caniatáu mynediad i’r rhan fwyaf o’n catalogau. Mae’r rhain yn cynnwys unrhyw gofnodion, yn ymwneud ag unrhyw ddyddiad, o werth diwylliannol a hanesyddol parhaus i ardal Bwrdeistref Sirol Conwy. Cyflwynir y rhain ar wahanol ffurfiau: dogfennau ysgrifenedig, mapiau a chynlluniau, ffotograffau, darluniau, cofnodion digidol a deunydd sain a gweledol.

Mae’r catalog ar-lein yn ddogfen fyw sy’n tyfu’n barhaus ac yn cael ei diweddaru’n gyson. Os na fedrwch chi ddod o hyd i gofnod, mae’n bosibl nad yw ar gael eto, ond efallai bod modd cael mynediad iddi drwy gatalog ar bapur Cysylltwch â ni’n uniongyrchol i gadarnhau a yw hyn yn wir.
Powered by CalmView© 2008-2024