Help

Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau ar sut i chwilio’r gronfa ddata, cyngor ar chwiliadau derbyniol a geirfa o’r termau archifol a ddefnyddir yn aml.

Sut ydw i’n chwilio drwy’r gronfa ddata?


Beth sy’n chwiliadau derbyniol?


GeirfaHelp

This section includes guidance on how to search the database, advice on acceptable searches and a glossary of common archival terms used.

How do I search the database?


What are acceptable searches?


Glossary

Powered by CalmView© 2008-2024